top of page

ЖИВИ ЖИВОТНИ И МЕСО

Телета

Страна на произход: Испания,
Унгария, Румъния, Чехия, Ирландия

 

Породи телета: Шароле, Лимузин, Симентал, Белгийско синьо говедо, Обрак

Агнета

Страна на произход: Испания, Румъния, Ирландия и др

4.jpg
35ad5f8d65aaf02f0d6430756fbc21a2.jpg
Телешко месо (прясно и замразено)

Страна на произход: Испания, България, Румъния, Унгария и др

АГНЕШКО МЕСО (прясно и замразено)

Страна на произход: Испания, Ирландия

Пилешко месо

Страна на произход: България, САЩ, Бразилия

bottom of page